η ζωγραφική μου 

my painting 

Καλειδοσκόπιο 2 - λάδια σε καμβά - (1.80 Χ 1.60) m

Kaleidoscope 2  -    oils on camvas  -  (1.80 X 1.60) m

πως δουλεύω

Τα έργα μου είναι μια αυτόματη καταγραφή του υποσυνείδητου. Κτίζονται μόνα τους και εγώ απλά τα παρακολουθώ, βοηθώ και φροντίζω την δομή και την αισθητική εξέλιξή τους ... Δανείζω το χέρι μου και λειτουργώ σαν μαία σε αυτό που θέλει να γεννηθεί μέσα από μένα... Ίσως να είναι τα αρχέγονα στοιχεία του κοινού υποσυνείδητου ανάμεικτα με το υποσυνείδητό μου που ψάχνουν το φως..... που ζητούν να γεννηθούν κάπως με κάποιο μυστήριο τρόπο...

Πολλά από τα έργα μου δεν έχουν αφήγηση. Έτσι λέω πως είναι αντικείμενα αφ΄ εαυτού, που δεν ήρθαν να μας πουν κάτι για τον κόσμο που ζούμε, αλλά ίσως να μας επικοινωνήσουν υποσυνείδητα μέσα από περίεργες ασυνείδητες διαδρομές ξεχασμένες παραμέτρους ... Πως κάποια από αυτά είναι αυτόνομα όντα που ξεπηδούν από αρχέγονες εποχές και υπάρχουν μόνο επειδή θέλησαν να γεννηθούν και βρήκαν σε μένα τον δέκτη που μπορούσε να τα υλοποιήσει με κάποιο τρόπο.

Ναι υπάρχει ένας ισχυρός μυστικισμός σε όλα αυτά. Κάποτε έλεγα πως είμαι αλχημιστής. Κατά τα άλλα έχω πολύ ορθολογιστική σκέψη, καθώς η Φυσική ήταν το άλλο πάθος της ζωής μου (φυσικά και αυτό ταιριάζει με την αλχημεία)

Αν διαβάσει κανείς το μανιφέστο του θεωρητικού του σουρεαλισμού André Breton, νομίζω ότι ανταποκρίνομαι πλήρως στον ορισμό του σε ότι αφορά στην αυτόματη σουρεαλιστική γραφή. Σίγουρα δεν θα μπορούσαν να με διαγράψουν όπως έγινε με πολλούς άλλους του κινήματος.

Όμως δεν ανήκω μόνο εκεί σαν ρεύμα. Στοιχεία γραφής αναγνωρίσιμα υπάρχουν ανάμεικτα απ' όλα τα ρεύματα που με επηρέασαν και απ΄ όλους τους ζωγράφους που αγάπησα και θαύμασα και που ασυνείδητα αποτύπωσα. Έτσι κτίστηκε η εικαστική γραφή με την οποία εκφράζομαι και που ίσως τελικά να μην ανήκει σε κανένα ρεύμα

how I work 

My works are an automatic recording of the subconscious. They are built on their own and I just watch them, help and take care of their structure and aesthetic development ... I lend my hand and act like a midwife to what she wants to be born through me ... Maybe they are the primitive elements of the commun subconscious who mixed with my subconscious looking for light ..... asking to be borns somewhat in some mysterious way ...

Many of my works have no narrative. So I say that they are objects in themselves, that did not come to tell us anything about the world we live in, but may subconsciously communicate to us through strange unconscious paths forgotten parameters ... How some of them are autonomous beings that spring from primitive times and they exist only because they wanted to be born and they found in me the receiver that could implement them in some way.

Yes, there is a strong mysticism in all this. I used to say I was an alchemist. Otherwise I have a very rational mind, as Physics was the other passion of my life (of course this also matches alchemy)

If one reads the manifesto of André Breton's theory of surrealism, I think I fully correspond to his definition of automatic surrealist writing. They certainly couldn't get rid of me like many others in the movement did.

But I don't just belong there, in thist current. Recognizable writing elements exist mixed with all the currents that influenced me and with all the painters that I loved and admired and that I unconsciously captured. This is how the visual writing with which I express myself was built and which may not belong to any current.

επικοινωνία

Eurydice Ventouri painting

Καλυψούς 2α, 17671 Καλλιθέα

2109597281 -  

6972716891

emventouri@gmail.com

https://www.instagram.com/eurydice_maria_ventouri_art/

Facebook https://www.facebook.com/Eurydice-Ventouri-painting-1482874465062143/

Ευρυδίκη Μαιρημελένε Βεντούρη https://www.facebook.com/mariaeurydice.ventouri

©2020 Μαρία Ευρυδίκη Βεντούρη. Καλυψούς 2α, 17671, Καλλιθέα. Maria Eurydice Ventouri
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!