τα λάδια μου   -   my oils 

Καλειδοσκόπιο 1
Kaleidoscope 1 

λάδια σε μουσαμά (1.80 Χ 1.60) m

oils οn canvas - (1.80 X 1.60) m

Καλειδοσκόπιο 2

Kaleidoscope 2

λάδια σε μουσαμά (1.80 Χ 1.60) m

oils οn canvas - (1.80 X 1.60)m

Παζλ

Puzzle

λάδια σε μουσαμά - κάθε κομμάτι του παζλ έχει διαστάσεις (0.64 X 0.64) m. το εικονιζόμενο παζλ αποτελείται από 4Χ2 κομμάτια. Συνολική διάσταση (2.56 X 1.28)m

oils on canvas - the dimensions of each puzzle's piece is (0.64 X 0.64) m. Total dimension of the puzzle is: (2.56 X 1.28) m 

Το νησί της Κίρκης 

Kirki's island

λάδια σε μουσαμά 1.50 Χ 1.00 m 

oils on canvas 1.50 Χ 1.00 m

απομεινάρια μνήμης

remnants of memory 

λάδια σε μουσαμά   (2.00 X 1.10 ) m

oils on canvas (2.00 X 1.10 ) m                      

κενταυρίνα 

centaurine 

λάδια σε μουσαμά   0.80  Χ  1.20 m 

oils on canvas  0.80 Χ 1.20 m

λάδια σε μουσαμά   (0.70 Χ 1.20 ) m

oils on canvas  · (0.70 Χ 1.20 ) m

Μαυρόασπρο 

Black White  

 λάδια σε μουσαμά   0.80 Χ 1.20 m 

oils on canvas   0.80 Χ 1.20 m

Ευρυδίκη και Ναιάδες 

Eurydice and Naiades

λάδια σε μουσαμά 1.50 Χ 1.00 m  

oils on canvas 1.50 Χ 1.00 m

ιπποκαθάψια   

Ippokathapsia  

λάδια σε μουσαμά 150 Χ 100 cm  

oils on canvas 1.50 Χ 1.00 m

Ναυσικά  

Nafsika

λάδια σε μουσαμά (0.70 Χ 1.20) m  

oils on canvas (0.70 Χ 1.20 ) m

Παρωδία της τέχνης  

Parody of art 

λάδια σε μουσαμά (1.50 X 1.00 ) m   

oils on canvas (1.50 X 1.00 ) m

Κωμωδία της τέχνης

Commedia d' arte  

oil on canvas (0.70 Χ 1.20 ) m 

Καρμα

Karma 

λάδια σε μουσαμά   (0.50 X 0.60 ) m

oil on canvas (0.50 X 0.60 ) m

Δον Κιχώτης

Don Quixote  

λά΄δια σε μουσαμά   (0.70 Χ 1.20 ) m

oils on canvas (0.70 Χ 1.20 ) m                                                

Ο κιθαριστής

The quitarist 

λάδια σε μουσαμά (1.20 Χ 0.80 ) m

oils on canvas (1.20 Χ 0.80 ) m 

Τιτανομαχία - Clash of the Titans

"τιτανομαχία στον Περσικό" ήταν το όνομά του έργου όταν το δούλευα κατά την διάρκεια του πολέμου στον κόλπο ακούγοντας αδιαλείπτως τα νέα από την TV. Τώρα το αναφέρω ως "τιτανομαχία" σκέτο γιατί κανείς δεν θα καταλαβαίνει πλέον την αναφορά στον Περσικό

"Titanic in the Persian Gulf" was the name of the project when I was working on it during the Gulf War, constantly listening to the news on TV. Now I refer to it as a "titanic battle" plain because no one will understand the reference to the Persian anymore 

λάδια σε μουσαμά 1.20 Χ 1.00m

oils on canvas (1.20 x 0.90 ) m

οι Σέτρες μου 
My Setres

Here is a short story about the name of this painting. When I painted it I was thinking what is the name of these entities. Somehow the word Setres formed in my mind, I found that it suits them, but no matter how much I searched I did not find what the word means. 

One day while I was working on it, a friendly couple visited me. So I asked them what title they would give to this project. After some thought, looking at the painting, my friend said the word Setres. Surprised and hopeful, I asked him how he thought about it and if he knew what that word meant. He replied that he thought of it suddenly and that he did not know what it meant.

Conclusion; I still haven't taken it out. Do you can?

The work then had this form. (above the text). Εδώ υπάρχει μια μικρή ιστορία γύρω από το όνομά αυτού του πίνακα. Όταν τον ζωγράφιζα σκεπτόμουν ποιο να είναι το όνομα αυτών των οντοτήτων. Με κάποιο τρόπο σχηματίστηκε στο μυαλό μου η λέξη Σέτρες, βρήκα ότι τους ταιριάζει, αλλά όσο και να έψαξα  δεν βρήκα τι σημαίνει η λέξη.

Κάποια ημέρα ενώ τον δούλευα με επισκέφτηκε ένα φιλικό ζευγάρι. Ρώτησα λοιπόν τι τίτλο θα έβαζαν σε αυτό το έργο. Μετά από σκέψη, κοιτώντας τον πίνακα ο φίλος, μου είπε την λέξη Σέτρες. Έκπληκτη και με ελπίδα τον ρώτησα πως το σκέφτηκε και αν ξέρει τι σημαίνει αυτή η λέξη. Μου απάντησε ότι το σκέφτηκε ξαφνικά και ότι δεν ξέρει τι σημαίνει. 

Συμπέρασμα ακόμα δεν έχω βγάλει. Εσείς μπορείτε΄΄¨΄¨¨¨¨;

Είχε τότε αυτή την μορφή, αριστερά του κειμένου.

Σέτρες  

Setres

λάδια σε μουσαμά  (1.20 Χ 1.00 ) m   

oils on canvas (1.20 Χ 1.00 ) m

Κυρία με το μονόκλ 

Lady with monocle 

λάδια σε μουσαμά  (0.90 Χ 1.20 ) m

oils on canvas  (0.90 Χ 1.20 ) m

Η Περσεφόνη

Persephone

λάδια σε μουσαμά

oils on canvas  


©2020 Μαρία Ευρυδίκη Βεντούρη. Καλυψούς 2α, 17671, Καλλιθέα. Maria Eurydice Ventouri
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!