τα λάδια μου   -   my oils 

Kaleidoscope 1

Καλειδοσκόπιο 1 

λάδια σε μουσαμά (1.80 Χ 1.60) m

oils οn canvas - (1.80 X 1.60) m

Kaleidoscope 2

Καλειδοσκόπιο 2

λάδια σε μουσαμά (1.80 Χ 1.60) m

oils οn canvas - (1.80 X 1.60)m

Puzzle

Παζλ 

λάδια σε μουσαμά - κάθε κομμάτι του παζλ έχει διαστάσεις (0.64 X 0.64) m. το εικονιζόμενο παζλ αποτελείται από 4Χ2 κομμάτια. Συνολική διάσταση (2.56 X 1.28)m

oils on canvas - the dimensions of each puzzle's piece is (0.64 X 0.64) m. Total dimension of the puzzle is: (2.56 X 1.28) m 

Moulin Rouge

oils on canvas 1.50 Χ 1.00 m

λάδια σε μουσαμά 1.50 Χ 1.00 m

Kirki's island

Το νησί της Κίρκης  

λάδια σε μουσαμά 1.50 Χ 1.00 m 

oils on canvas 1.50 Χ 1.00 m

My parrot's Paradise

Ο Παράδεισος του παπαγάλου μου

remnants of memory  

απομεινάρια μνήμης

λάδια σε μουσαμά   (200 X 110) cm

oils on canvas          (200 X 110) cm                      

κενταυρίνα 

centaurine 

λάδια σε μουσαμά   80  Χ  120 cm 

oils on canvas          80 Χ 120 cm

λάδια σε μουσαμά   ( 70 Χ 120 ) cm

oils on canvas  ·       ( 70 Χ 120 ) cm

Μαυρόασπρο 

Black White  

 λάδια σε μουσαμά   0.80 Χ 1.20 m 

oils on canvas   0.80 Χ 1.20 m

Ευρυδίκη και Ναιάδες 

Eurydice and Naiades

λάδια σε μουσαμά 1.50 Χ 1.00 m  

oils on canvas 1.50 Χ 1.00 m

Ippokathapsia 

ιπποκαθάψια   

λάδια σε μουσαμά 150 Χ 100 cm  

oils on canvas 1.50 Χ 1.00 m

Nafsika

Ναυσικά  

λάδια σε μουσαμά (0.70 Χ 1.20) m  

oils on canvas (0.70 Χ 1.20 ) m

Parody of art  

Παρωδία της τέχνης  

λάδια σε μουσαμά (1.50 X 1.00 ) m   

oils on canvas (1.50 X 1.00 ) m

Comedia dell' arte

Κωμωδία της τέχνης

oil on canvas - (0.70 Χ 1.20 ) m 

λάδια σε καμβά - (0.70 Χ 1.20 ) m

Karma 

Καρμα

λάδια σε μουσαμά   (0.50 X 0.60 ) m

oil on canvas (0.50 X 0.60 ) m

Don Quixote 

Δον Κιχώτης

λάδια και μελάνια σε μουσαμά   (0.70 Χ 1.20 ) m

oils and inks on canvas  (0.70 Χ 1.20 ) m                                                

The quitarist 

Ο κιθαριστής

λάδια σε μουσαμά (1.20 Χ 0.80 ) m

oils on canvas (1.20 Χ 0.80 ) m 

Τιτανομαχία - Clash of the Titans

"τιτανομαχία στον Περσικό" ήταν το όνομά του έργου όταν το δούλευα κατά την διάρκεια του πολέμου στον κόλπο ακούγοντας αδιαλείπτως τα νέα από την TV. Τώρα το αναφέρω ως "τιτανομαχία" σκέτο γιατί κανείς δεν θα καταλαβαίνει πλέον την αναφορά στον πόλεμο του Περσικού

"Titanic in the Persian Gulf" was the name of the project when I was working on it during the Gulf War, constantly listening to the news on TV. Now I refer to it as a "titanic battle" plain because no one will understand the reference to the Persian War anymore 

λάδια σε μουσαμά 1.20 Χ 1.00m

oils on canvas (1.20 x 0.90 ) m

οι Σέτρες μου 
My Setres

Here is a short story about the name of this painting. When I painted it I was thinking what is the name of these entities. Somehow the word Setres formed in my mind, I found that it suits them, but no matter how much I searched I did not find what the word means. 

One day while I was working on it, a friendly couple visited me. So I asked them what title they would give to this artwork. After some thought, looking at the painting, my friend said the word Setres. Surprised and hopeful, I asked him how he thought about it and if he knew what that word meant. He replied that he thought of it suddenly and that he did not know what it meant.

Conclusion; I still haven't taken it out. Do you can?

The work then had this form. (above the text). Εδώ υπάρχει μια μικρή ιστορία γύρω από το όνομά αυτού του πίνακα. Όταν τον ζωγράφιζα σκεπτόμουν ποιο να είναι το όνομα αυτών των οντοτήτων. Με κάποιο τρόπο σχηματίστηκε στο μυαλό μου η λέξη Σέτρες, βρήκα ότι τους ταιριάζει, αλλά όσο και να έψαξα  δεν βρήκα τι σημαίνει η λέξη.

Κάποια ημέρα ενώ τον δούλευα με επισκέφτηκε ένα φιλικό ζευγάρι. Ρώτησα λοιπόν τι τίτλο θα έβαζαν σε αυτό το έργο. Μετά από σκέψη, κοιτώντας τον πίνακα ο φίλος, μου είπε την λέξη Σέτρες. Έκπληκτη και με ελπίδα τον ρώτησα πως το σκέφτηκε και αν ξέρει τι σημαίνει αυτή η λέξη. Μου απάντησε ότι το σκέφτηκε ξαφνικά και ότι δεν ξέρει τι σημαίνει. 

Συμπέρασμα ακόμα δεν έχω βγάλει. Εσείς μπορείτε΄΄¨΄¨¨¨¨;

Είχε τότε αυτή την μορφή, αριστερά του κειμένου.

Setres

Σέτρες  

λάδια σε μουσαμά  (1.20 Χ 1.00 ) m   

oils on canvas (1.20 Χ 1.00 ) m

Lady with monocle 

Κυρία με το μονόκλ 

oils on canvas (0.90 Χ 1.20 ) m 

λάδια σε μουσαμά  (0.90 Χ 1.20 ) m

Persephone

Περσεφόνη

oils on canvas - ( 76 Χ 50 ) cm

λάδια σε μουσαμά  -  ( 76 Χ 50 )cm

Afrodite (Venus)

Αφροδίτη

oil on paper - (100 X 70) cm 

λάδια σε χαρτί  - (100 X 70) cm

We are elephants - Triangle Shirtwaist Company (1911)

Είμαστε ελέφαντες - Triangle Shirtwaist Company (1911)

oils on canvas - ( 120 Χ 100) cm

λάδια σε καμβά - ( 120 Χ 100) cm

Puzzle

Παζλ 

oils on canvas -   ( 134 Χ 268 ) cm

λάδια σε καμβά  - ( 134 Χ 268 ) cm

Puzzle

Παζλ 

oils on canvas - ( 134 Χ 67 ) cm

λάδια σε καμβά - ( 134 Χ 67 ) cm


©2020 Μαρία Ευρυδίκη Βεντούρη. Καλυψούς 2α, 17671, Καλλιθέα. Maria Eurydice Ventouri
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!