Ευρυδίκη Μαρία Βεντούρη                                                                                                                     
Γεννήθηκα στoν Πειραιά, όπου πήρα το απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την Ελληνογαλλική σχολή Jeanne d' Arc. 

Ακολούθησαν οι σπουδές μου στην Αρχιτεκτονική στη Γαλλία, στη Ρουέν στην αρχή, (πρώτος κύκλος) και στη συνέχεια στο Παρίσι (δεύτερος και τρίτος κύκλος σπουδών) στην Εθνική Σχολή Αρχιτεκτονικής του Παρισιού-La Villette ( UP6) απ΄όπου αποφοίτησα. Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στη Ρουέν είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω το μάθημα χαρακτικής του Jacques Ramondot (καθηγητή χαρακτικής στην Εθνική Σχολή Καλών Τεχνών) όπου έμαθα πολλά για τη χαρακτική μετάλλων. 

Εκείνη την εποχή, κατά τη διάρκεια της παραμονής μου στη Γαλλία, δούλευα κυρίως  σχέδια μελανιού και χαρακτικά με τις τεχνικές eau forte και pointe seche
Μετά την επιστροφή μου στην Ελλάδα, δουλεύω κυρίως ελαιογραφίες σε καμβά.
Έχω συμμετάσχει σε πολλές εκθέσεις στην Ελλάδα και κάποια στο εξωτερικό.


Eurydice Maria Ventouri

I was born in Piraeus, where I got my high school diploma from the Greek-French school Jeanne d 'Arc. 

 I followed my Αrchitecture studies in France, in Rouen at the beginning, (first cycle) and in Paris thereafter (second and third cycle of studies) at the National School of Architecture of Paris-La Villette ( UP6) from which I graduated. During my studies in Rouen I had the chance to attend the engraving class of Jacques Ramondot (professor of engraving at the National School of Fine Arts) where I learned a lot about metal engraving. 

At that time, during my stay in France, I worked mainly with ink drawings and engravings on metal with the techniques "eau forte" and "pointe seche"

After my return to Greece, I mainly worked with oil painting on canvas.
I have participated in many exhibitions in Greece and abroad.


Eurydice Maria Ventouri

Je suis née au Pirée où j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires à l'école gréco-française "Jeanne d'Arc". 

J' ai suivi mes études d' Architecture en France, à Rouen au début, (premier cycle) et à Paris par la suite (deuxième et troisième cycle d' études) à l' École nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette (UP6) d' où je suis diplômée. Pendant mes études à Rouen j' ai eu la chance de fréquenter la classe de gravure de Jacques Ramondot (proffesseur de la gravure à l' Ecole Nationale de Beaux Arts) ou j' ai appris beaucoup de choses sur la gravure en métal. 

A ce temps, pendant mon sejour en France, j' ai surtout travaillé de dessins en encre et de gravures sur métal avec les techniques "eau forte" et "pointe sèche"..
Après mon retour en Grèce j' ai surtout travaillé la peinture a l' huile sur canvas.
J'ai participé à de nombreuses expositions en Grèce et à l'étranger.


©2020 Μαρία Ευρυδίκη Βεντούρη. Καλυψούς 2α, 17671, Καλλιθέα. Maria Eurydice Ventouri
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!